Historische begrippen over geletterdheid (deel 2)

Laaggeletterdheid

In dit tweede deel wordt ingegaan op wat laaggeletterdheid inhield in verschillende historische periodes, in hoeverre het een beperking was om te functioneren in de samenleving, en hoe de relatie werd gezien tussen laaggeletterdheid en digitale laaggeletterdheid.

Publicatie artikel in Weizenbaum Conference Proceedings

Met trots delen wij mee dat het artikel ‘Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof’ onlangs is gepubliceerd in de Weizenbaum Conference Proceedings: Digitale Soevereiniteit – Interventies voor een open digitale toekomst.