Onderzoek naar een inclusieve digitale samenleving

Een project van de Rijksuniversiteit Groningen

Digital Inclusion Lab - Logo

Digital
Inclusion Lab

Publicatie artikel in Weizenbaum Conference Proceedings

Het artikel richt zich op hedendaagse modellen van digitale inclusie en de digitale kloof, en problematiseert deze in relatie tot alledaagse digitale praktijken van laaggeletterde Nederlandse burgers. Het artikel beargumenteerd dat het ontwikkelen van de digitale vaardigheden die individuen in staat stelt deel te nemen aan de samenleving een sequentieel en lineair proces is dat dit min of meer gelijk is voor alle individuen, en waarvoor basale taalvaardigheden vereist zijn. Dit artikel daagt deze opvattingen uit en stelt dat een dergelijk technisch, normatief perspectief gemarginaliseerde en achtergestelde groepen, zoals laag(digitaal) geletterde burgers, uitsluit. Gebaseerd op een longitudinale etnografische studie van laaggeletterde Nederlandse volwassenen, laten wij zien dat de vaak beschreven causale relatie tussen (digitale) geletterdheid, (digitale) participatie en (digitale) inclusie niet zo evident is als het lijkt, en voorbijgaat aan de belangrijke sociaal-culturele contexten waarin (digitale) geletterdheden vaak verworven en in praktijk gebracht worden. Als bijgevolg stellen wij dat de huidige opvattingen over
(digitale) inclusie en (digitale) participatie moeten worden heroverwogen in termen van de beperkingen, mogelijkheden en capaciteiten van laaggeletterden.

Voor meer informatie en/of om het artikel te downloaden, zie de desbetreffende pagina onder ‘publicaties’, of klik op de volgende link: https://digital-inclusion.nl/publicaties/digitale-inclusie-van-laaggeletterde-burgers-het-problematiseren-van-de-sequentiele-benadering-binnen-de-digitale-kloof/

Beeld: ©RUG