Naverslag conferentie: Praktijken van Digitale In- en Exclusie in het Dagelijks Leven

Op 3 en 4 april 2023 vond deze conferentie bij de Rijksuniversiteit Groningen plaats. Het Digital Inclusion Lab organiseerde deze conferentie om hedendaags toonaangevend onderzoek naar voren te brengen en samen te brengen. Zie het kopje ‘Conferentie’ hieronder om een samenvatting te lezen.

Dit is een beschrijving van de foto - Digital Inclusion Lab

Projecten

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED is een interdisciplinair participatief actieonderzoek onder leiding van Dr. Çiğdem Bozdağ en onder toezicht van Prof. Dr. Yasemin Karakasoğlu (Universiteit van Bremen). Het project richt zich op interculturele media educatie voor sociale integratie van sociaaleconomisch achtergestelde jongeren in de stedelijke migratiemaatschappij.

Proeftuin Digitale Inclusie

De proeftuin Digitale Inclusie is een samenwerking tussen 18 maatschappelijke partners die zich in november 2018 in de Digital Literacy Coalition hebben verenigd. In drie onderzoeksprojecten onderzoeken wij wat de voorwaarden en belemmeringen zijn voor digitale inclusie vanuit het perspectief van de burger, en onderzoeken we hoe digitale inclusie bevorderd kan worden.

Digitale geletterdheid en digitale inclusie van (digitaal-) laaggeletterden

Dit deelonderzoek bestudeert hoe laaggeletterden digitale geletterdheid, digitale inclusie, digitale exclusie en (digitale) ongelijkheid ervaren, begrijpen en vertalen binnen hun eigen persoonlijke dagelijkse digitale praktijken.

Publicaties

digital inclusion article

Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof

Recente publicatie van het artikel 'Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof'. Het artikel richt zich op hedendaagse modellen van digitale inclusie en de digitale kloof, en problematiseert deze in relatie tot alledaagse digitale praktijken van laaggeletterde Nederlandse burgers.

Digitale geletterdheid in de bibliotheek: Bevordering van digitale inclusie en participatie

Dit rapport presenteert de conclusies van het onderzoeksproject ‘Digitale geletterdheid in de bibliotheek’. Doel van deze pilot was om inzicht te verkrijgen in: a) vanuit de burger: de verwachtingen van digitaal laaggeletterden van digitale hulp in de bibliotheek en hoe deze zich verhouden tot de verwachtingen van bibliotheekmedewerkers en -organisaties; b) vanuit de bibliotheek: mogelijke barrières die participatie van digitaal laaggeletterden in deze activiteiten verhinderen en hoe bibliotheken deelname aan deze programma’s verder kunnen vergroten.

Proeftuin Digitale Inclusie Groningen

Dit rapport doet verslag van bevindingen in de proeftuin Digitale Inclusie die in 2019-2021 in Groningen is uitgevoerd. Binnen deze proeftuin is samengewerkt tussen de Rijkuniversiteit Groningen, de gemeente Groningen, het Alfa College en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). We verkennen in dit rapport vier werkpakketten, waarbij aandacht besteed wordt aan een onderzoeksframework voor digitale geletterdheid en inclusie, de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen het gezin en in de opvoeding en de vraag centraal welke factoren het ontwikkelen van digitale geletterdheid binnen formeel en informeel onderwijs bevorderen dan wel belemmeren.

Nieuws

Publicatie artikel in Weizenbaum Conference Proceedings

Met trots delen wij mee dat het artikel ‘Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof’ onlangs is gepubliceerd in de Weizenbaum Conference Proceedings: Digitale Soevereiniteit – Interventies voor een open digitale toekomst.

We zijn live!

Het Digital Inclusion Lab heeft een nieuwe website! Zo zijn we beter te vinden en kunnen we de resultaten van onze projecten nog beter delen.