Oproep voor artikelen: Praktijken van digitale in- en exclusie in het dagelijks leven

Wij zijn opzoek naar wetenschappelijke onderzoeken die zich richten op de dagelijkse ervaringen van burgers met digitale in- en uitsluiting, met de nadruk op de praktijken en tactieken waarmee burgers omgaan met de toenemende digitalisering van hun dagelijks leven.

Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Dit is een beschrijving van de foto - Digital Inclusion Lab

Projecten

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED is een interdisciplinair participatief actieonderzoek onder leiding van Dr. Çiğdem Bozdağ en onder toezicht van Prof. Dr. Yasemin Karakasoğlu (Universiteit van Bremen). Het project richt zich op interculturele media educatie voor sociale integratie van sociaaleconomisch achtergestelde jongeren in de stedelijke migratiemaatschappij.

Proeftuin Digitale Inclusie

De proeftuin Digitale Inclusie is een samenwerking tussen 18 maatschappelijke partners die zich in november 2018 in de Digital Literacy Coalition hebben verenigd. In drie onderzoeksprojecten onderzoeken wij wat de voorwaarden en belemmeringen zijn voor digitale inclusie vanuit het perspectief van de burger, en onderzoeken we hoe digitale inclusie bevorderd kan worden.

Digitale geletterdheid en digitale inclusie van (digitaal-) laaggeletterden

Dit deelonderzoek bestudeert hoe laaggeletterden digitale geletterdheid, digitale inclusie, digitale exclusie en (digitale) ongelijkheid ervaren, begrijpen en vertalen binnen hun eigen persoonlijke dagelijkse digitale praktijken.

Publicaties

‘Eng, maar leuk’: Hoe Kinderen Digitaal Risicovol Spel Verkennen

Onlangs is het boek 'Children's Media Yearbook 2023' verschenen. In dit boek hebben onderzoekers Denise Mensonides, dr. Anna Van Cauwenberge en prof. dr. Marcel Broersma een hoofdstuk gepubliceerd over hoe kinderen spelenderwijs digitale risico's verkennen.
digital inclusion article

Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof

Recente publicatie van het artikel 'Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof'. Het artikel richt zich op hedendaagse modellen van digitale inclusie en de digitale kloof, en problematiseert deze in relatie tot alledaagse digitale praktijken van laaggeletterde Nederlandse burgers.

Digitale geletterdheid in de bibliotheek: Bevordering van digitale inclusie en participatie

Dit rapport presenteert de conclusies van het onderzoeksproject ‘Digitale geletterdheid in de bibliotheek’. Doel van deze pilot was om inzicht te verkrijgen in: a) vanuit de burger: de verwachtingen van digitaal laaggeletterden van digitale hulp in de bibliotheek en hoe deze zich verhouden tot de verwachtingen van bibliotheekmedewerkers en -organisaties; b) vanuit de bibliotheek: mogelijke barrières die participatie van digitaal laaggeletterden in deze activiteiten verhinderen en hoe bibliotheken deelname aan deze programma’s verder kunnen vergroten.

Nieuws

Nieuwe publicatie: ‘Scary, but Fun’

Onlangs is het boek 'Children's Media Yearbook 2023' verschenen. In dit boek hebben onderzoekers Denise Mensonides, dr. Anna Van Cauwenberge en prof. dr. Marcel Broersma een hoofdstuk gepubliceerd over hoe kinderen spelenderwijs digitale risico's verkennen.

Oproep voor artikelen: praktijken van digitale in- en uitsluiting in het dagelijks leven

Wij zijn opzoek naar wetenschappelijke onderzoeken die zich richten op de dagelijkse ervaringen van burgers met digitale in- en uitsluiting, met de nadruk op de praktijken en tactieken waarmee burgers omgaan met de toenemende digitalisering van hun dagelijks leven. Deadline om abstracts in te sturen is 15-07-2023!

Publicatie artikel in Weizenbaum Conference Proceedings

Met trots delen wij mee dat het artikel ‘Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof’ onlangs is gepubliceerd in de Weizenbaum Conference Proceedings: Digitale Soevereiniteit – Interventies voor een open digitale toekomst.