Informatie over conferenties en evenementen

Hier ziet u de meest recente conferenties en evenementen waar het Digital Inclusion Lab bij betrokken is.

2 november 2023

RMeS Workshop: ‘Onderzoek doen met sociale impact: Diverse doelgroepen een stem geven in media onderzoek

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van de RMeS PhD Workshop Grant, en is bedoeld om wetenschappers samen te brengen die een kritisch en reflexief perspectief ontwikkelen op hun eigen onderzoek en hun rol in de overgang van het verzamelen van gegevens naar het maken van sociale impact.
3 – 4 april 2023

Naverslag conferentie: Praktijken van Digitale In- en Exclusie in het Dagelijks Leven

Deze conferentie gaf een diepgaand inzicht krijgen in hoe burgers met verschillende sociaaleconomische achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus gedurende hun leven digitale geletterdheid ontwikkelen en onder welke omstandigheden deze waardevol wordt voor hun participatie en inclusie.
5 april 2023

Seminar: Spelenderwijs Digitale Geletterdheid Ontwikkelen

Naar aanleiding van de conferentie 'Practices of Digital Inclusion and Exclusion in Everyday Life' organiseren we een hybride seminar over de speelse ontwikkeling van digitale geletterdheid tijdens alledaagse activiteiten.