Team

Denise Mensonides
Promovenda
Digitale Geletterdheid in de Context van het Gezin

Alexander Smit Promovendus
Digitale Geletterdheid in de Context van Laaggeletterden

Dr. Joëlle Swart Projectleider / Co-promotor
Digitale Geletterdheid in de Context van Laaggeletterden

Dr. Anna van Cauwenberge
Projectleider / Co-promotor
Digitale Geletterdheid in de Context van het Gezin

Prof. Dr. Marcel Broersma
Projectleider / Hoofdpromotor