Onderzoek naar een inclusieve digitale samenleving

Een project van de Rijksuniversiteit Groningen

Digital Inclusion Lab - Logo

Digital
Inclusion Lab

‘Eng, maar leuk’: Hoe Kinderen Digitaal Risicovol Spel Verkennen

Onlangs is het boek ‘Children’s Media Yearbook 2023′ verschenen. Het Children’s Media Yearbook brengt de stemmen samen van mediamakers, onderzoekers, regelgevers, beleidsmakers en pleitbezorgers voor kinderen en jongeren. Het jaarboek is bedoeld om het debat over kindermedia en het leven van jongeren te stimuleren. Het is het jaarlijkse ‘book of record’ voor de belangrijkste kwesties, innovatie en ontwikkeling in het hele scala van media die kinderen ervaren.

In dit boek hebben onderzoekers Denise Mensonides, dr. Anna Van Cauwenberge en prof. dr. Marcel Broersma een hoofdstuk gepubliceerd over hoe kinderen spelenderwijs digitale risico’s verkennen. Ze verkennen de verschillende tactieken die kinderen hanteren wanneer ze ‘enge, maar leuke’ situaties tegenkomen in de spelletjes die ze graag spelen. Ze beargumenteren dat die tactieken kinderen ondersteunen om succesvol met die spannende situaties om te gaan.

 

Auteur

Denise Mensonides, Anna Van Cauwenberge, Marcel Broersma

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen, Ipsos European Public Affairs Team België

Taal

Engels

Jaar

2023
Beeld: Rebekkah Hughes

Auteur

Denise Mensonides, Anna Van Cauwenberge, Marcel Broersma

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen, Ipsos European Public Affairs Team België

Taal

Engels

Jaar

2023