Onderzoek naar een inclusieve digitale samenleving

Een project van de Rijksuniversiteit Groningen

Digital Inclusion Lab - Logo

Digital
Inclusion Lab

digital inclusion article

Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof

Met trots delen wij mee dat het artikel ‘Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof’, geschreven door Alexander Smit, Joëlle Swart en Marcel Broersma, onlangs is gepubliceerd in de Weizenbaum Conference Proceedings: Digitale Soevereiniteit – Interventies voor een open digitale toekomst.

De bijdragen onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor digitale participatie en beleidsvorming, en bespreken alternatieve technologische en sociale praktijken uit verschillende vakgebieden en disciplines. In dit kader wordt digitale soevereiniteit geconceptualiseerd als een op te eisen recht en een proces dat voortdurend in ontwikkeling is, en als voorwaarde voor het vermogen om kritisch deel te nemen aan de digitale transformatie. De redacteuren van de editie zijn dr. Bianca Herlo en dr. Daniel Irrgang.

Het artikel dat door ons team is geschreven richt zich op hedendaagse modellen van digitale inclusie en de digitale kloof, en problematiseert deze in relatie tot alledaagse digitale praktijken van laaggeletterde Nederlandse burgers. Het artikel beargumenteerd dat het ontwikkelen van de digitale vaardigheden die individuen in staat stelt deel te nemen aan de samenleving een sequentieel en lineair proces is dat dit min of meer gelijk is voor alle individuen, en waarvoor basale taalvaardigheden vereist zijn. Dit artikel daagt deze opvattingen uit en stelt dat een dergelijk technisch, normatief perspectief gemarginaliseerde en achtergestelde groepen, zoals laag(digitaal) geletterde burgers, uitsluit. Gebaseerd op een longitudinale etnografische studie van laaggeletterde Nederlandse volwassenen, laten wij zien dat de vaak beschreven causale relatie tussen (digitale) geletterdheid, (digitale) participatie en (digitale) inclusie niet zo evident is als het lijkt, en voorbijgaat aan de belangrijke sociaal-culturele contexten waarin (digitale) geletterdheden vaak verworven en in praktijk gebracht worden. Als bijgevolg stellen wij dat de huidige opvattingen over
(digitale) inclusie en (digitale) participatie moeten worden heroverwogen in termen van de beperkingen, mogelijkheden en capaciteiten van laaggeletterden.

Auteur

Alexander Smit, Joëlle Swart, Marcel Broersma

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

Taal

Engels

Jaar

2023
Beeld: ©RUG

Auteur

Alexander Smit, Joëlle Swart, Marcel Broersma

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

Taal

Engels

Jaar

2023