Onderzoek naar een inclusieve digitale samenleving

Een project van de Rijksuniversiteit Groningen

Digital Inclusion Lab - Logo

Digital
Inclusion Lab

INCLUDED

INCLUDED

Inhoudsopgave

Algemene Informatie

INCLUDED is een interdisciplinair participatief actieonderzoek onder leiding van Dr. Çiğdem Bozdağ en onder toezicht van Prof. Dr. Yasemin Karakasoğlu (Universiteit van Bremen). Het project wordt ondersteund door de Marie Sklodowska Curie-acties van het Europese onderzoekskader Horizon 2020. Het project wordt tussen augustus 2019 en juli 2023 uitgevoerd in de Faculteit Educatie van de Universiteit van Bremen met medewerking van ZeMKI (Centrum voor Media, Communicatie en Informatie Onderzoek).

Aanpak

INCLUDED ontwikkelt een innovatieve geïntegreerde aanpak van digitale mediageletterdheid en interculturele competentie met het argument dat zij elkaar wederzijds kunnen ondersteunen om de kansen van jongeren op sociale inclusie te vergroten. De sociale inclusie van sociaaleconomisch achtergestelde jongeren met diverse culturele achtergronden is een van de grootste en dringendste uitdagingen waarmee de Europese samenlevingen vandaag worden geconfronteerd. De sociale inclusie van kansarme jongeren kan worden ondersteund door hun digitale mediageletterdheid en interculturele competentie te verbeteren, omdat 1) zij digitale vaardigheden nodig hebben om economisch, cultureel en sociaal te kunnen participeren in de huidige, sterk gemediatiseerde samenlevingen; 2) interculturele competenties voor iedereen in de migratiemaatschappij van essentieel belang zijn om de sociale cohesie van mensen met diverse achtergronden te vergroten. Bovendien kunnen deze competenties de ontwikkeling van democratieonderwijs ondersteunen door kritische attitudes en communicatievaardigheden tegen discriminatie te bevorderen.

Relevantie

Bestaand onderzoek naar digitale inclusie wijst op ongelijkheden in verband met geslacht, sociaaleconomische en culturele achtergrond; er is behoefte aan meer gecontextualiseerde analyses van de dynamiek achter deze ongelijkheden. Bovendien is er behoefte aan studies die ingaan op de rol van scholen bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van sociaaleconomisch achtergestelde jongeren in de stedelijke migratiemaatschappij. Daarom biedt INCLUDED een diepgaande analyse van het digitale mediagebruik van kansarme jongeren in een school in een arme migrantenwijk. INCLUDED ontwikkelt ook een participatieve actie door het ontwerpen en toepassen van lesmodules voor digitale media-educatie in diverse samenlevingen.

Beeld: ©RUG

INCLUDED