Onderzoek naar een inclusieve digitale samenleving

Een project van de Rijksuniversiteit Groningen

Digital Inclusion Lab - Logo

Digital
Inclusion Lab

Seminar: Spelenderwijs Digitale Geletterdheid Ontwikkelen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Locatie

Groningen

Datum

5 april 2023

Naar aanleiding van de conferentie ‘Practices of Digital Inclusion and Exclusion in Everyday Life’ georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 3 & 4 april 2023, organiseert de Rijksuinversiteit Groningen samen met ECREA Children, Youth and Media sectie, en Chair RTVE University of Salamanca on Children Youth and Media een hybride seminar over de speelse ontwikkeling van digitale geletterdheid.

Spelenderwijs ontwikkelen van digitale geletterdheid: Digitaal spel en mediagebruik van kinderen in verschillende sociale contexten

Spelen is een van de belangrijkste activiteiten in de kindertijd. Het stelt kinderen in staat te experimenteren met sociale normen en de wereld om hen heen te begrijpen. De voordelen van spel voor de ontwikkeling worden al lang onderzocht door onderzoekers in verschillende domeinen, waaronder ontwikkelingspsychologie, pedagogische wetenschappen en onderwijsstudies. Deze studies beschouwen spel vaak als een essentiële activiteit en bron voor de ontwikkeling van kinderen. Hoewel er veel consensus bestaat over het belang van spel in het algemeen, zijn de implicaties van opkomende digitale technologieën voor spel al lang een onderwerp van discussie (Bird & Edwards,2015; Marsh et al., 2016). De laatste jaren brengen kinderen steeds meer tijd door met digitale technologie om verschillende redenen, waaronder spelen (Smahel et al., 2020). Hoewel digitaal spel in het verleden als minderwaardig aan traditioneel spel werd gezien, pleit een groeiend aantal onderzoekers voor een genuanceerder begrip. Zij stellen dat veel kenmerken van traditioneel spel zich goed laten vertalen naar een digitale context en dat digitaal spel daarom moet worden gezien als een aanvullende vorm van spel die de ontwikkeling en het leren van kinderen kan bevorderen. Maar hoe kunnen sociale actoren de ontwikkeling van kinderen via digitaal spel ondersteunen? En, aangezien spelen inherent verweven is met de omgeving waarin het gebeurt, hoe verschillen praktijken van digitaal spelen tussen verschillende culturele, sociaaleconomische en geografische contexten?

Tijdens de seminar zullen we de speelse digitale praktijken van kinderen onderzoeken en nagaan hoe deze praktijken hun ontwikkeling van digitale geletterdheid bevorderen. Door het verkennen van digitale speelse praktijken in verschillende sociale contexten willen we de kennis verder ontwikkelen binnen zowel academische settings als in meer praktische settings, zoals basisscholen, naschoolse opvang en NGO’s. Verder komen tijdens de seminar niet alleen verschillende sociale contexten, zoals basisscholen, thuis en naschoolse opvang, aan bod, maar onderzoeken we ook hoe kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden digitale technologieën gebruiken om hun digitale geletterdheid spelenderwijs vorm te geven en te ontwikkelen.  We nodigen alle studenten, onderzoekers, praktijkmensen, jeugdwerkers, NGO-leden en anderen met expertise en/of interesse in de genoemde onderwerpen uit om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, een Q&A en een door deelnemers geleide discussie.

Het beoogde resultaat van ons evenement is het creëren van een lijst van aanbevelingen van de rondetafel en door deelnemers geleide discussies en een versterkte gemeenschap waarin de deelnemers nieuwe ideeën hebben opgedaan.

Format

De seminar zal bestaan uit drie elementen, waarin we de dialoog willen bevorderen tussen verschillende actoren die zich richten op de ontwikkeling van kinderen, digitaal spel en digitale geletterdheid.

We beginnen met een rondetafel die academici, leraren en opleiders, NGO-leden, besluitvormers en professionals uit de tertiaire sector bijeenbrengt om te praten over de belangrijkste kwesties rondom het thema van de seminar. Wij nodigen alle deelnemers uit om vragen in te dienen die zij tijdens dit gesprek behandeld willen zien. Het rondetafelgesprek zal worden gevolgd door een Q&A, waar we verder zullen ingaan op onderwerpen die door de deelnemers zijn ingebracht. Deelnemers worden verzocht om vóór het seminar vragen in te sturen. De moderator zal deze vragen aan de rondetafel stellen. Ten slotte sluiten we de seminar af met een discussie waarin alle deelnemers inzichten uit de praktijk kunnen delen.

Programma

09.00 Welkom
09.15 Rondetafelgesprek
10.30 Q&A
11.00 Pauze
11.15 Discussie
12.00 Afsluiting

Contact

Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen met Denise Mensonides (d.mensonides@rug.nl).

Beeld: ©UG – Denise Mensonides

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Locatie

Groningen

Datum

5 april 2023