Welkom bij het Digital Inclusion Lab!

Het Digital Inclusion Lab richt zich op vragen rondom de inclusie van verschillende groepen in een steeds digitaler wordende maatschappij, en onderzoekt hoe digitale geletterdheid onder kinderen en kwetsbare groepen wordt geleerd, toegepast, ervaren en vertaald binnen dagelijkse digitale praktijken. 

Klik op de links hieronder voor meer informatie over evenementen, publicaties en projecten. 

Dit is een beschrijving van de foto - Digital Inclusion Lab

Projecten

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED is een interdisciplinair participatief actieonderzoek onder leiding van Dr. Çiğdem Bozdağ en onder toezicht van Prof. Dr. Yasemin Karakasoğlu (Universiteit van Bremen). Het project richt zich op interculturele media educatie voor sociale integratie van sociaaleconomisch achtergestelde jongeren in de stedelijke migratiemaatschappij.

Proeftuin Digitale Inclusie

De proeftuin Digitale Inclusie is een samenwerking tussen 18 maatschappelijke partners die zich in november 2018 in de Digital Literacy Coalition hebben verenigd. In drie onderzoeksprojecten onderzoeken wij wat de voorwaarden en belemmeringen zijn voor digitale inclusie vanuit het perspectief van de burger, en onderzoeken we hoe digitale inclusie bevorderd kan worden.

Digitale geletterdheid en digitale inclusie van (digitaal-) laaggeletterden

Dit deelonderzoek bestudeert hoe laaggeletterden digitale geletterdheid, digitale inclusie, digitale exclusie en (digitale) ongelijkheid ervaren, begrijpen en vertalen binnen hun eigen persoonlijke dagelijkse digitale praktijken.

Publicaties

Digitale geletterdheid omzeilen: Tactieken van gemarginaliseerde burgers voor participatie en inclusie in digitale samenlevingen

Onlangs is het onderzoek door Alexander Smit, Joëlle Swart en Marcel Broersma, naar de tactieken van laaggeletterden om digitaal participeren, gepubliceerd in het tijdschrift New Media & Society. Klik hier voor meer informatie.

‘Eng, maar leuk’: Hoe Kinderen Digitaal Risicovol Spel Verkennen

Onlangs is het boek 'Children's Media Yearbook 2023' verschenen. In dit boek hebben onderzoekers Denise Mensonides, dr. Anna Van Cauwenberge en prof. dr. Marcel Broersma een hoofdstuk gepubliceerd over hoe kinderen spelenderwijs digitale risico's verkennen.
digital inclusion article

Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof

Recente publicatie van het artikel 'Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof'. Het artikel richt zich op hedendaagse modellen van digitale inclusie en de digitale kloof, en problematiseert deze in relatie tot alledaagse digitale praktijken van laaggeletterde Nederlandse burgers.

Nieuws

Historische begrippen over geletterdheid (deel 3)

In dit derde deel bespreken we vanuit historisch perspectief diverse functionele aspecten van geletterdheid, en wordt laaggeletterdheid in relatie tot deze verschillende talige elementen genuanceerd en vergeleken met digitale geletterdheid.
Laaggeletterdheid

Historische begrippen over geletterdheid (deel 2)

In dit tweede deel wordt ingegaan op wat laaggeletterdheid inhield in verschillende historische periodes, in hoeverre het een beperking was om te functioneren in de samenleving, en hoe de relatie werd gezien tussen laaggeletterdheid en digitale laaggeletterdheid.
Laaggeletterdheid

Historische begrippen over geletterdheid

Dit is deel 1 van een serie blogartikelen over de geschiedenis van laaggeletterdheid in relatie tot digitale geletterdheid.